Politikken

original

Program for Østensjø Arbeiderparti

Vi er stolte over hva det røde flertallet i bydelen har fått til de siste fire årene. Nå ønsker vi din tillit slik at vi kan fortsette jobben med å forbedre tjenestene og hverdagen for nærmere 50 000 østensjøbeboere.

Tilliten du gir oss vil vi fortsette å forvalte godt. Og vi vil fortsette det viktige arbeidet med å forbedre tjenestene innen barnevern og eldreomsorg. Nå ber vi om din tillit til å fortsette det viktige arbeidet med å forbedre tjenestene innenfor barnevern og eldreomsorg. Vi vil heve kvaliteten ytterligere i barnehagene, utjevne sosiale forskjeller og gjøre bydelen vår til et enda bedre sted å bo i for alle.

Vi i Arbeiderpartiet mener at fellesskap er viktig. Det er da vi får til mest, både i arbeidsliv, skole og fritid. Vi vil ha en bydel som gir folk frihet og mulighet til å leve gode liv der de bor. En mangfoldig bydel som ønsker deg velkommen enten du har vokst opp her eller nettopp har flyttet hit.

Vi er opptatt av å skape verdier, gjennom kultur, frivillighet og gode tjenester, slik at vi kan dele godene mellom alle bydelens innbyggere. Vi vil utnytte bydelens ressurser til det beste for fellesskapet, samtidig som vi tar vare på miljøet og våre flotte naturområder. Vi lover deg at vi vil fortsette å styre bydelen på en ansvarlig og framtidsrettet måte.

Bydel Østensjø har, i likhet med andre bydeler i Oslo de siste fire årene, hatt trang økonomi. Til tross for det, har vi klart å opprettholde en rekke tjenestetilbud som for eksempel fritidsklubbene våre.

Østensjø skal være:

• en god bydel å vokse opp i

• en grønn kulturbydel med muligheter for alle

• en god bydel å bli gammel i

• en bydel med gode og tilgjengelige fellestjenester

• en trygg bydel

Her er noen saker vi skal spesielt jobbe for:

• Frukt og grønt til skolene

• Gratis trygghetsalarm

• Mer penger til frivillighet

Vedlegg 1